Spitskool

Spitskool

Beschrijving

De historie van spitskool is vaag. Enerzijds wordt gezegd dat deze soort vermoedelijk uit China stamt en in de 19eeeuw naar Europa is gebracht. Anderzijds wordt van spitskoolsoorten gerept die al vierhonderd jaar geleden in Europa zijn ontstaan (Filderkraut). Hoeveel zijden telt een kool? Ze is rond. Dus oneindig veel. Spitskool is conisch, dus iets minder. Want, wederom anderzijds, wordt namelijk gemeld dat spitskool al bij de Kelten bekend was. Dat betekent: Ierland, Bretagne, zuidelijk Engeland, Wales. (In zuid Engeland groeien wilde koolsoorten op de kalkgronden.)
Sluitkolen, waartoe de spitskool wordt gerekend, werden al 600 voor Chr. in cultuur gebracht. Al ruim voor de Middeleeuwen was de witte kool in de Lage Landen bekend. Zegt de een op Internet.  Maarrrrr…. het niet onaanzienlijke Planten voor Dagelijks Gebruik schrijft dat sluitkolen, dus kropvorming, pas in de 12e eeuw of later ontstond.

Spitskool is een sluitkool (in tegenstelling tot bladkolen, zoals boerenkool). De meeste sluitkolen zijn wintergroenten. Spitskool is lichter, heeft een kortere teelttijd en is daardoor eerder een voorjaars en zomergroenten. Spitskool is lekker en licht. Daardoor rauw ook geschikt voor salades.

Een spitskool is hooguit een week in de koelkast te bewaren.

Spitskool stelt minder hoge eisen dan bijv. witte kool en is daardoor goed op armere grond, zoals zandgrond, te telen. Wel verlangt de spitskool zeer veel compost c.q. mest, goed bekalken helpt de voedselopname  en kalium geeft een steviger blad (veel compost zorgt daarvoor).
Te veel stikstof versnelt de groei en dat is – bij de echte sluitkolen – niet goed voor de bewaarbaarheid.

Rassen
Filderkraut (vermoedelijk in de 16e eeuw in het klooster te Nellingen, in de streek Filder, thans in de Duitse deelstaat Baden-Würtenberg, ontstaan. Filderkraut wordt voor zuurkool gebruikt.),
Express, Hispi F1, Caramba F1; Capehorn F1; Spitfire F1 (zomer en herfst), Excel F1 en Prospera F1

 

 

 

De kool begint zich al te vormen

Bemesting

Spitskool verlangt een rijke, humeuze en kalkrijke bodem. Gebruik dus veel stalmest of compost om de grond te verrijken.

Zaaien en planten

Combinaties die je niet moet maken

Bewaren

Spitskool is op een koele plaats met een temperatuur van 12-15°C enkele dagen houdbaar en in de groentelade van je koelkast maximaal een week..

Je kunt gesneden spitskool ook invriezen na 2-4 minuten blancheren. Je kunt de groente dan tot 12 maanden bewaren in de vriezer (minimaal -18°C).

Mijn ervaring

Jaarlijks zet ik in maart een stuk of 6 kooltjes in de kas en daarna nog een aantal onder insectengaas in de tuin. Oogst is altijd goed alhoewel je er goed op moet letten dat bij te warm (vooral in de kas) of te laat oogsten de kool “ontploft” en de mooie spitse vorm dus weg is. eten kan dan nog maar wel snel oogsten anders vinden insecten de plofkool snel.

Recepten